Our Speakers

International Speakers

Bas Van Dun

Belgium

Berte Boe

Norway

Erik Fievez

Belgium

Mary K. Mulcahey

USA

Peter Verdonk

Belgium

Phillipee Landreau

France

Stephan Guillo

France

National Speakers

DR Abhay Narvekar
Dr Abishek Kini
Dr Ananth Joshi
Dr Anshu Shekar
Dr Arnab Karmakar
Dr Arumugam S
Dr Ashok Selvaraj
Dr Ashutosh Agarwal
Dr Ayyappan Nair
Dr Bhupesh Karthik
Dr Billy Paul
DR Chandrasekar
Dr Chirag Thonse
Dr Clement Joseph
Dr Deepti Nandan
Dr Dhananjay/h5>
Dr Dinshaw Pardiwala
Dr Geethan
Dr Harish Chandran
Dr Hemanth Kumar
Dr IPS Oberoi
Dr Jagdish PC
Dr John T John
DR Karthik Selvaraj
Dr KNS Subramaniam
Dr Milind Pimprikar
DR Miten Sheth
DR Mukesh Laddha
Dr Nagraj Shetty
Dr Naresh Goud
Dr Neeraj Srivatsava
Dr Palanivelrajan
Dr Prabhakar Singh
Dr Pradeep
Dr Prakash Ayyadurai
DR Prathap Kumar
Dr Pushpinder Singh Bajaj
Dr Raghuveer Reddy
Dr Rajeev Raman
Dr Raju Easwaran
DR Ranajith Panigrahi
Dr Ravi Subramaniam
Dr Roshan Wade
Dr Sachin Tapasvi
DR Sandeep Biraris
Dr Sanjay Desai
Dr Sanjay Garude
Dr Santhosh Sahanand
Dr Sarthak Patnaik
Dr Senthilvelan
Dr Shyam Sundar
Dr SR Sundararajan
Dr Subair Khan
Dr Sujit Jos
Dr Sunith Hazra
DR Tanmay Choudary
Dr Tirth Vyas
Dr Vikram Mhaskar